Loading... Failed :-(
Your browser doesn't do variable fonts :-(

Letter Uppercase Latin

 1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z
 27. À
 28. Á
 29. Â
 30. Ã
 31. Ä
 32. Å
 33. Æ
 34. Ç
 35. È
 36. É
 37. Ê
 38. Ë
 39. Ì
 40. Í
 41. Î
 42. Ï
 43. Ð
 44. Ñ
 45. Ò
 46. Ó
 47. Ô
 48. Õ
 49. Ö
 50. Ø
 51. Ù
 52. Ú
 53. Û
 54. Ü
 55. Ý
 56. Þ
 57. Ă
 58. Ą
 59. Ć
 60. Č
 61. Ď
 62. Đ
 63. Ę
 64. Ě
 65. Ĺ
 66. Ľ
 67. Ł
 68. Ń
 69. Ň
 70. Ő
 71. Œ
 72. Ŕ
 73. Ř
 74. Ś
 75. Š
 76. Ţ
 77. Ť
 78. Ů
 79. Ű
 80. Ÿ
 81. Ź
 82. Ż
 83. Ž
 84. Ș

Letter Lowercase Latin

 1. a
 2. b
 3. c
 4. d
 5. e
 6. f
 7. g
 8. h
 9. i
 10. j
 11. k
 12. l
 13. m
 14. n
 15. o
 16. p
 17. q
 18. r
 19. s
 20. t
 21. u
 22. v
 23. w
 24. x
 25. y
 26. z
 27. ß
 28. à
 29. á
 30. â
 31. ã
 32. ä
 33. å
 34. æ
 35. ç
 36. è
 37. é
 38. ê
 39. ë
 40. ì
 41. í
 42. î
 43. ï
 44. ð
 45. ñ
 46. ò
 47. ó
 48. ô
 49. õ
 50. ö
 51. ø
 52. ù
 53. ú
 54. û
 55. ü
 56. ý
 57. þ
 58. ÿ
 59. ă
 60. ą
 61. ć
 62. č
 63. ď
 64. đ
 65. ę
 66. ě
 67. ı
 68. ĺ
 69. ľ
 70. ł
 71. ń
 72. ň
 73. ő
 74. œ
 75. ŕ
 76. ř
 77. ś
 78. š
 79. ţ
 80. ť
 81. ů
 82. ű
 83. ź
 84. ż
 85. ž
 86. ș

Letter Superscript Latin

 1. ª
 2. º

Letter Ligature Latin

Number Decimal Digit

 1. 0
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9

Number Small

 1. ¹
 2. ²
 3. ³

Number Fraction

 1. ½
 2. ¼
 3. ¾

Punctuation

 1. !
 2. #
 3. *
 4. ,
 5. .
 6. /
 7. :
 8. ;
 9. ?
 10. \
 11. ¡
 12. ·
 13. ¿

Punctuation Quote

 1. "
 2. '
 3. «
 4. »

Punctuation Parenthesis

 1. (
 2. )
 3. [
 4. ]
 5. {
 6. }

Punctuation Dash

 1. -
 2. _
 3. ­

Symbol

 1. &
 2. @
 3. |
 4. ¦
 5. §
 6. ©
 7. ®
 8. °

Symbol Currency

 1. $
 2. ¢
 3. £
 4. ¤
 5. ¥

Symbol Currency Latin

 1. ƒ

Symbol Math

 1. %
 2. +
 3. <
 4. =
 5. >
 6. ~
 7. ¬
 8. ±
 9. ^
 10. µ
 11. ×
 12. ÷

Symbol Geometry

Mark Spacing

 1. `
 2. ´
 3. ˆ
 4. ˜
 5. ¯
 6. ˘
 7. ˙
 8. ¨
 9. ˚
 10. ˝
 11. ˇ
 12. ¸
 13. ˛
A